Thẻ: Cảm âm sáo trúc Tình đất – Cảm âm sáo trúc chuẩn nhất

Cảm âm sáo trúc Tình đất

Cảm âm sáo trúc Tình đất

Cảm âm sáo trúc Tình đất   Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm Fa2 Sol2 Rê2 Đô2, Đô2 Fa2 Sol2 Đô3 La2 Sol2 La2 Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về La2 La2 La2…

Read More »