Thẻ: Cảm Âm Hoa Cau Vườn Trầu

Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu

Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu

Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu nguồn sưu tầm Quy ước: -Chữ đầu nốt nhạc là chữ thường : quãng 1 -chữ đầu nốt nhạc chữ in: quãng 2 Vd: đô: quãng 1 Đô: quãng 2 ============…

Read More »