Thẻ: Cảm âm bài Biết tìm đâu

Cảm âm sáo trúc bài Biết tìm đâu bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Biết tìm đâu

Cảm âm sáo trúc bài Biết tìm đâu bản chuẩn full lời Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, r-d-r-r-r-r-f-s-l Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa. f-l-s-s-s-s-f-rd-r Lòng ngậm ngùi về một cuộc…

Read More »