Chuyên mục: Cảm âm sáo trúc

URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Fix URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x Tìm file Router.php trong thư mục /src/XF/Mvc Tìm đoạn code (khoảng dòng 454 – 457) Code: if ($romanize) { $string = utf8_romanize(utf8_deaccent($string)); } Thêm bên dưới […]