Home » cảm âm nhạc quê hương

Cảm âm sáo trúc bài Quê Mẹ bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Quê Mẹ

Cảm âm sáo trúc bài Quê Mẹ bản chuẩn full lời Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát La la la son-fa re rê, là rế rê đô là, là rê lá…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Anh về miền tây bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Anh về miền tây

Cảm âm sáo trúc bài Anh về miền tây bản chuẩn full lời Anh về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò, re2 la fa re2 la re2 re2 la re2 si la sol  Sông nước lăn…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Xin Anh giữ trọn tình quê

Cảm âm sáo trúc bài Xin Anh giữ trọn tình quê

Cảm âm sáo trúc bài Xin Anh giữ trọn tình quê XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ Sáng tác: Duy Khánh (Boléro) R2 R2 R2 L R2 R L R2-D2 R2 Chung vui đêm [Dm] này cho trọn…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Hình bóng quê nhà bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Hình bóng quê nhà

  Cảm âm sáo trúc bài Hình bóng quê nhà bản chuẩn full lời HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ Sáng tác: Thanh Sơn (Ballade)     S R2-D2 Sib Sib, F2 S2-F2 S2-Sib2 R2 R2 D2-Sib F-S S Về…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Hà nội mùa này vắng những cơn mưa

Cảm âm sáo trúc bài Hà nội mùa này vắng những cơn mưa

  Cảm âm sáo trúc bài Hà nội mùa này vắng những cơn mưa HÀ NỘI MÙA NÀY VẮNG NHỮNG CƠN MƯA   Sáng tác: Trương Quý Hải Thơ: Bùi Thanh Tuấn (Slow Rock)   M M M…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Gợi nhớ quê hương bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Gợi nhớ quê hương

  Cảm âm sáo trúc bài Gợi nhớ quê hương bản chuẩn full lời GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG   Sáng tác: Thanh Sơn (Ballade)   R2 R2 R2-D2 L R2 F2 Quê [Dm] em hai mùa mưa nắng S2 S2-F2…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Chuyện giàn thiên lý bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Chuyện giàn thiên lý

  Cảm âm sáo trúc bài Chuyện giàn thiên lý bản chuẩn full lời CHUYỆN GIÀN THIÊN LÝ Sáng tác: Anh Bằng (Boléro)   L R2 L S-F S, S S R S L, L D2 D2, D2…

Read More »

Cảm âm sáo trúc Chiều lên bản Thượng bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc Chiều lên bản Thượng

  Cảm âm sáo trúc Chiều lên bản Thượng bản chuẩn full lời CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG Sáng tác: Lê Dinh (Blues) M2 M2 R2 D2 M2 L S M L Gió cuốn theo chiều [Am] xuống qua…

Read More »

Cảm âm sáo trúc bài Biển tình bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Biển tình

  BIỂN TÌNH   Sáng tác: Lam Phương (Boléro)   m-S L D2 L S M2-S2-L2-S2-M2 Nằm nghe sóng [C] vỗ từng lớp xa m-S L D2 L S M2-S2-L2-S2-R2 Bọt tràn theo [Am] từng làn gió [Dm] đưa r2-D2 r2-M2 S2 s2-L2 S2…

Read More »

Cảm âm sáo trúc Nước Mắt Của Mẹ

Cảm âm sáo trúc Nước Mắt Của Mẹ

Cảm âm sáo trúc Nước Mắt Của Mẹ-CKP Nguồn: Sưu tầm Ngày xưa con ngây thơ, rề mi pha pha pha con không nhận  ra mi mi rề mi tình thương của mẹ rề mi đồ rê Mẹ qua…

Read More »