Cảm âm sáo trúc Người ta nói – Ưng Hoàng Phúc

Cảm âm sáo trúc Người ta nói – Ưng Hoàng Phúc

Cảm âm sáo trúc Người ta nói

Cảm âm sáo trúc Người ta nói

 

Có một người vẫn yêu một người
Mi2 La La Mi2 Rê2 Sol Sol
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
Đô2 Fa Fa Đô2 Si Đô2 Rê2 La Sol
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
Mi2 La La Mi2 Rê2 Sol Sol
Hát một Minh, hát cho nỗi nhớ đong đầy
Đô2 Fa Fa Đô2 Si Đô2 Rê2 La Sol

Người ta cứ nói đừng quá yêu
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 La Mi2 Rê2
Người ta cứ nói đừng quá tin
Si Đô2 Rê2 Rê2 Sol Rê2 Đô2
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
La Si Đô2 Đô2 Fa Fa Fa Đô2 Si Đô2 Rê2 La Sol
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 La Mi2 Rê2
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Si Đô2 Rê2 Rê2 Sol Rê2 Đô2
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn
La Si Đô2 Đô2 Fa Fa Đô2 Rê2 Si Đô2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô
2


Leave a Comment