Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu

Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu
nguồn sưu tầm
Quy ước:
-Chữ đầu nốt nhạc là chữ thường : quãng 1
-chữ đầu nốt nhạc chữ in: quãng 2
Vd: đô: quãng 1
Đô: quãng 2

Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu

Cảm Âm sáo trúc Hoa Cau Vườn Trầu

============
Nhà anh có một vườn cau
rề la Đố sòl sòl la
Nhà em có một vườn trầu
phà sol lá rề đồ rề
Chiều chiều nhìn sang bên ấy
rề rề phà sol sol lá
Hoa cau bên này..
mi mi rê đồ
rụng trắng sân nhà em
mi sól mi đồ rê
Anh lên đường mẹ xin nắm trầu
Rê Rê là là Đô Rế rề
nhuộm áo cho anh
rề Đố la la
Một lá trầu xanh thắm tình em..
rề Đố sòl la Phá Rề Mi
chẳng phai màu
Mí Đô sòl
Hoa cau rụng trắng sân nhà em
Pha Pha Rề Lá Sol Phà Sol
Mà hương cau…
Mì La La
ngan ngát quanh vườn trầu
Sol Lá Pha Rề Rề
Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
si si la sòl … si si là Rế
để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn
rề la la… là Rế si la sòl
Hoa cau.. rụng trắng sân nhà em
Pha Pha Rề Lá Sol Phà Sol
Mà hương cau…
Mì La La
ngan ngát quanh vườn trầu
Sol Lá Pha Rề Rề
Lá vẫn xanh tươi màu
Mi Sól Mi Đô sòl
Xin ai đừng để lá trầu vàng …
Mi Mi là là Lá Đồ Rề


Leave a Comment