Cảm âm sáo trúc Chiều lên bản Thượng bản chuẩn full lời

Loading...

 

Cảm âm sáo trúc Chiều lên bản Thượng bản chuẩn full lời

CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG
Sáng tác: Lê Dinh
(Blues)

M2 M2 R2 D2 M2 L S M L
Gió cuốn theo chiều [Am] xuống qua bao đồi nương
M2 M2 R2 D2 M2 L S M L
Nắng úa trên ngàn [C] lá khi ánh chiều [F] buông
L L S M L L S L D2 R2
Tiếng hát cô Mường [Am] vương trên rừng chiều bao [Dm] la. 
R2 M2 D2 R2 M2
Qua núi đồi khe [E7] lá

Tiếng hát ai buồn [Am] quá bên lưng đèo cao
Tiếng suối bên nghềnh [C] đá đưa anh về [F] đâu
Nghe vươn bao niềm [Am] yêu thương về miền cô [Dm] liêu
R2 M2 D2 S L
Bên [E7] bản xưa rừng [Am] chiều

Loading...

M2 L2 L2 L2 S2 D2 F2 F2 F2
Hò [F] ơi, vang ca vang rừng [Dm] sâu bên nhau
M2 L M2 M2 M2 R2 D2-R2 M2
Vai kề [Am] vai trong tay ly rượu ấm
L R2 R2 R2 R2 S D2 D2 D2
Nhìn [Dm] nhau đi anh cho niềm [C] thương mong manh
D2 M Si Si D2 R2 Si
Lan rừng [E7] xanh bên thác uốn quanh

Rừng [F] ơi, vang lên muôn lời [Dm] ca xa xa 
Trong màn [Am] sương âm u khi chiều xuống
Về [Dm] đây hôm nao nghe đời [C] thôi thương đau
D2 M Si Si R2 M2 L
Mong ngày [E7] sau rừng xanh thắm [Am] màu

Khói sáng vương đồi [Am] núi lan trong chiều sương
Thấp thoáng trong làn [C] khói bóng ai dừng [F] chân
Thắm thiết câu mộng [Am] mơ, ôi rừng đồi hoang [Dm] xơ 
Tôi vẫn còn ghi [E7] nhớ

Nhớ biết bao hình [Am] bóng không bao giờ phai
Nhớ tiếng khen chiều [C] ấy như ru lòng [F] ai
Nhớ dáng ai ngồi [Am] đây khi chiều nào quay [Dm] tơ 
Bên [E7] bản xưa đợi [Am] chờ

Comments

comments


Loading...

Leave a Comment