Cảm âm sáo trúc bài Thằng Cuội bản chuẩn có lời nhé

Loading...

Cảm âm sáo trúc bài Thằng Cuội bản chuẩn có lời nhé

Nhạc phim Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Fá ré dó ré fa, dó la la sol-la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 
Dó mi re-fa do, fa re fa sol la fa
Lặng im ta nói Cuội nghe
Fa sol dó, dó dó-ré fa-sol dó
“Ở cung trăng mãi làm chi”
Dó ré fá fá fá-sól dó-ré fá
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Fá ré dó ré fa, dó la la sol-la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
Dó mi re-fa do, fa re fa sol la fa

Cảm âm sáo trúc bài Thằng Cuội

Cảm âm sáo trúc bài Thằng Cuội

Comments

comments


Loading...

Leave a Comment