Cảm âm sáo trúc Bức tranh từ nước mắt

Cảm âm sáo trúc Bức tranh từ nước mắt
Cảm âm sáo trúc Bức tranh từ nước mắt

Cảm âm sáo trúc Bức tranh từ nước mắt


Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi
La Si Đô2 Si … La Sol La Mi …
Thật lòng anh không muốn ai phải bối rối
Mi Sol La La Đô2 Si Đô2 Rê2 Mi2 …
Sợ em nhìn thấy nên anh đành phải lẳng lặng đứng xa
Đô2 Đô2 La Mi2 Đô2 Đô2 La La Mi La Mi2 Rê2 …
Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba
Sol Si Đô2 Rê2 Si Si Sol Sol Mi Sol Rê2 Đô2
Trách ai bây giờ, trách mình thôi…..
Đô2 Si Si La, La-Si … Sol La

[ĐK]:
Nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng
Sol Đô2 Rê2 Sol2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol2 Rê2
Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa
Rê2 Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2
Điều anh lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra
Mi2 Fa2 Sol2 La2 … La2 La2 Sol2 Fa2-Sol2 …
Nếu không đổi thay chẳng có ai sống được vì thiếu mất yêu thương.
Sol2 Fa2 Mi2 Fa2 … Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 .. Đô2 La Sol2 Mi2 Rê2

Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình
Sol Đô2 Rê2 Sol2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol2-La2 Rê2 …
Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi
Mi2 Sol2 Mi2 Đô3 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Mi2 Rê2 Sol2 Mi2
Giờ em chỉ là tất cả quá khứ anh phải cố xoá trong nước mắt
Mi2 Fa2 Sol2 Đô2 La2 La2 …La2 La2 Mi2 Si2 Si2 .. La2 Sol2-La2 La2 …


Leave a Comment