Cảm âm Nơi nào có em _ Tùng Anh

Cảm âm Nơi nào có em _ Tùng Anh là bản cảm âm hay tổng hợp và chia sẻ tới anh chị em trong Blog. Sau đây là bản cảm âm sáo trúc Nơi nào có em _ Tùng Anh   beat chuẩn mà anh em đang mang đợi. Hãy nhấc cây sáo của mình lên và cover ngay thôi.

Do La La Sib la Sol Fa Mi Do2 Do2
Do2 Do2 Sib Sib La Sib
Do Do Sib La La Sol La
Fa Fa Re2 Fa Mi
Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La
Re Re Sib Sib Sib La Sib
La Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol

 


Do La La Sib la Sol Fa Mi Do2 Do2
Do2 Do2 Sib Sib La Sib
Do Do Sib La La Sol La
Fa Fa Re2 Fa Mi
Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La
Re Re Sib Sib Sib La Sib
La Re2 Re2 Re2 Fa2 Mi2

 


La Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2
Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Re2 Re2 Re2 Do2 La Sol La Do2 Do2

 


La Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2
Sol2 La2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Re2 Re2

 

Cảm âm Nơi nào có em _ Tùng Anh , bản cảm âm đưuọc sưu tầm và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau thưởng thức, xin cảm ơn đã ghé thăm blog cảm âm sáo trúc


Leave a Comment