Cảm âm NỖI LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG

Cảm âm NỖI LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S L Đ R
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S F S Đ2 L
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S L Đ R
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S L Đ2 R2

ĐK:
R2 F2 R2 Đ2 R2 Đ2 L Đ2 R2 Đ2
S L Đ2 R2 Đ2 Đ2 L S F R
Đ R S L S S F S Đ2 L
L S L Đ2 R2 Đ2 Đ2 L S L
R2 F2 R2 Đ2 R2 Đ2 L Đ2 R2 Đ2
S L Đ2 R2 Đ2 Đ2 L S F R
Đ R S L S S F S Đ2 L
L S L Đ2 R2 R2 Đ2 L-S F R

trích haihoang113​

Cảm âm NỖI LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG, bản cảm âm đưuọc sưu tầm và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau thưởng thức, xin cảm ơn đã ghé thăm blog cảm âm sáo trúc


Leave a Comment