Cảm âm bài Thay tôi yêu cô ấy FULL lời

Cảm âmThay tôi yêu cô ấy| Tone A4

Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy 
Re –la-la-sol-la-do-sol-sol-fa-sol 
Chỉ cần 1 người để yêu thương lúc này
La-re-re-re-sol-mi-re-mi-do
Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua 1 bó hoa 
Re –la-la-sol-la-re2-do2-do2-la-sol-do2-la
Trang trí nơi đẹp nhất trong nhà 
Sol-la-sol-fa-sol-mi-re
Cô ấy hay buồn lúc mưa ư, thích nghe câu ca ngày xưa 
La-do2-la-sol-do2-la-sol—re2-do2-la-la-sol-la
Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng
La-do2-la-sol-mi2-fa2-mi2-fa2-sol2-re2
và ôm cô ấy thật lâu 
re2-fa2-sol2-la2-re2-mi2—–

Nguồn: https://www.camamviet.com/cam-am-thay-toi-yeu-co-ay-tone-a4/


Leave a Comment