Cảm âm sáo trúc bài Kỷ niệm buồn

Cảm âm sáo trúc bài Kỷ niệm buồn bản chuẩn

Cảm âm sáo trúc bài Kỷ niệm buồn bản chuẩn KỶ NIỆM NÀO BUỒN Sáng tác: Hoài An (Boléro) D2-R2 F2 F2 F2 F2 R2 D2 F2, S2 D2 R2 D2 d2-r2-D2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Thời Quan Bút mặc

Cảm âm sáo trúc bài Thời Quan Bút mặc bản chuẩn

Cảm âm sáo trúc bài Thời Quan Bút mặc bản chuẩn Cảm âm Thời Quan Bút mặc (OST phim tru tiên thanh vân) M M2 Si…L M, M M2 Si…L M M... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Lưu bút ngày xanh

Cảm âm sáo trúc bài Lưu bút ngày xanh bản chuẩn

Cảm âm sáo trúc bài Lưu bút ngày xanh bản chuẩn LƯU BÚT NGÀY XANH Sáng tác: Thanh Sơn (Boléro) L D2-R2 M2 S2 M2 M2 R2 D2 R2 Lòng xao [Am]... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài One Call Away

Cảm âm sáo trúc bài One Call Away bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài One Call Away bản chuẩn full lời ONE CALL AWAY [ĐK] I’m only one call away L S F F, S L L I’ll be there to... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Xin Anh giữ trọn tình quê

Cảm âm sáo trúc bài Xin Anh giữ trọn tình quê

Cảm âm sáo trúc bài Xin Anh giữ trọn tình quê XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ Sáng tác: Duy Khánh (Boléro) R2 R2 R2 L R2 R L R2-D2 R2 Chung... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Yêu Thật Rồi

Cảm âm sáo trúc bài Yêu Thật Rồi bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Yêu Thật Rồi bản chuẩn full lời YÊU THẬT RỒI Sáng tác: Khắc Việt Ca sĩ: Trịnh Đình Quang Em[Em] nép vào lòng[Am] anh M2 M2, D2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Vu Lan Nhớ Mẹ

Cảm âm sáo trúc bài Vu Lan Nhớ Mẹ bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Vu Lan Nhớ Mẹ bản chuẩn full lời VU LAN NHỚ MẸ – Tone thấp dễ chơi Sáng tác: Hoàng Duy – Hoàng Mỹ (Slow Ballde) r-M... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Con có mẹ rồi

Cảm âm sáo trúc bài Con có mẹ rồi bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Con có mẹ rồi bản chuẩn full lời CON CÓ MẸ RỒI Sáng tác: Hồ Hoài Anh [Dm] Nghe câu hát ru em hỡi [Bb] à ngủ... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Cảm ơn vợ

Cảm âm sáo trúc bài Cảm ơn vợ bản chuẩn full lời

Cảm âm sáo trúc bài Cảm ơn vợ bản chuẩn full lời CẢM ƠN VỢ Sáng tác: Tống Gia Vỹ Dùng sáo Sol trầm theo ca sỹ. R2 D2 R2 D2 R2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hoang mang

Cảm âm sáo trúc bài Hoang mang bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hoang mang bản chuẩn full lời HOANG MANG   Sáng tác: Võ Hoài Phúc (Blues) M2 R2 M2, R2 D2 R2, D2 Si D2, Si Si... Read more »