Category - Cảm âm sáo trúc

Duyên Phận – Như Quỳnh

Cảm âm bài Duyên Phận – Như Quỳnh Trích hunterval em thổi bằng sáo Đô. Theo như sheet của bác thì...

Bài Cô Tấm Ngày Nay

Cảm âm bài Bạch Hồ Ly Trắng – Sáo Dizi L D F L S S S L F RF F R D’ R’ L SF F S L...

Ba Kể Con Nghe

Cảm âm bài Bạch Hồ Ly Trắng – Sáo Dizi L D F L S S S L F RF F R D’ R’ L SF F S L...