Cảm âm sáo trúc bài Chiếc đèn ông sao bản chuẩn full lời

Loading...

 

 

Cảm âm sáo trúc bài Chiếc đèn ông sao bản chuẩn full lời

CHIẾC ĐÈN ÔNG SAO
Sáng tác: Phạm Tuyên

(Fox)

Loading...


S M S D2 D2 R2 M2 R2-D2 S

Chiếc đèn ông [C] sao sao năm cánh tươi màu

D2 L D2 S L-S M S R
Cán đây rất [A7] dài cán cao quá [Dm] đầu

S M S D2 D2-R2 M2 R2-D2 R2
Em cầm đèn [Am] sao em hát vang [Dm] vang

D2 R2-M2 R2-D2 S M L S D2 D2
Đèn sao tươi [G] màu của đêm rằm liên [C] hoan.

D2 M2 M2 D2 D2 M2 M2
Tùng rinh [C] rinh tùng tùng tùng rinh rinh

R2 M2 R2-D2 R2 M2 R2 R2-D2 S
Đây ánh sao [Dm] vui chiếu xa non [G] ngàn

M S S S S M L L
Tùng rinh [C7] rinh rinh rinh tùng rinh [F] rinh

M2 R2 R2-D2 S M-S R2 D2 D2
Ánh sao Bác [G] Hồ tỏa sáng nơi [C] nơi.

Tùng rinh [C] rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm] vui chiếu xa non [G] ngàn
Tùng rinh [C7] rinh rinh rinh tùng rinh [F] rinh
Ánh sao Bác [G] Hồ tỏa sáng nơi [C] nơi.

Đây đèn ông [C] sao sao năm cánh tươi vàng
Ánh sao sáng [A7] ngời chiếu miền non [Dm] ngàn
Em cầm đèn [Am] sao em hát vang [Dm] vang
Đây ánh hòa [G] bình đuổi xua loài xâm [C] lăng

Tùng rinh [C] rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm] vui chiếu xa non [G] ngàn
Tùng rinh [C7] rinh rinh rinh tùng rinh [F] rinh
Ánh sao Bác [G] Hồ tỏa sáng nơi [C] nơi.

Tùng rinh [C] rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm] vui chiếu xa non [G] ngàn
Tùng rinh [C7] rinh rinh rinh tùng rinh [F] rinh
Ánh sao Bác [G] Hồ tỏa sáng nơi [C] nơi.

Comments

comments


Loading...

Leave a Comment