Cảm âm sáo trúc bài Hoang mang

Cảm âm sáo trúc bài Hoang mang bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hoang mang bản chuẩn full lời HOANG MANG   Sáng tác: Võ Hoài Phúc (Blues) M2 R2 M2, R2 D2 R2, D2 Si D2, Si Si... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hoa Trinh Nữ

Cảm âm sáo trúc bài Hoa Trinh Nữ bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hoa Trinh Nữ bản chuẩn full lời HOA TRINH NỮ   Sáng tác: Trần Thiện Thanh (Boléro)   S2 D2 D2-R2 S2 L2 L2 S2 F2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hình bóng quê nhà

Cảm âm sáo trúc bài Hình bóng quê nhà bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hình bóng quê nhà bản chuẩn full lời HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ Sáng tác: Thanh Sơn (Ballade)     S R2-D2 Sib Sib, F2 S2-F2 S2-Sib2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hẹn hò đêm trăng

Cảm âm sáo trúc bài Hẹn hò đêm trăng bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hẹn hò đêm trăng bản chuẩn full lời ============== HẸN HÒ ĐÊM TRĂNG Sáng tác: Nhạc ngoại, Lời việt: Nhật Ngân (Chachacha)   L L S... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hãy về đây bên anh

Cảm âm sáo trúc bài Hãy về đây bên anh bản chuẩn

  Cảm âm sáo trúc bài Hãy về đây bên anh bản chuẩn HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH Sáng tác: Duy Mạnh   (Slow Ballade) F S L S L, S F... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hành khúc ngày và đêmCảm âm sáo trúc bài Hành khúc ngày và đêm

Cảm âm sáo trúc bài Hành khúc ngày và đêm bản chuẩn

  Cảm âm sáo trúc bài Hành khúc ngày và đêm bản chuẩn HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM Nhạc: Phan Huỳnh Điểu   Thơ: Bùi Công Minh (March) R2 L R2 F2-L2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài hai dòng ngược xuôi

Cảm âm sáo trúc bài hai dòng ngược xuôi bản chuẩn

  Cảm âm sáo trúc bài hai dòng ngược xuôi bản chuẩn HAI DÒNG NGƯỢC XUÔI Nhạc Hoa   (Boston)   s-L D2 R2 (r2) D2 R2, R2 F2 M2 (R2) D2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hạ Thương

Cảm âm sáo trúc bài Hạ Thương bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hạ Thương bản chuẩn full lời HẠ THƯƠNG Sáng tác: Hàn Châu, Thanh Phương   (Boléro)   l-S D2-(R2) R2 R2 R2 R2 D2 l-S R... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hạ trắng

Cảm âm sáo trúc bài Hạ trắng bản chuẩn full lời

  Cảm âm sáo trúc bài Hạ trắng bản chuẩn full lời HẠ TRẮNG   Sáng tác: Trịnh Công Sơn (Slow Rock)   F2 L2 S2 F2 R2 L R2 F2 L2... Read more »
Cảm âm sáo trúc bài Hà nội mùa này vắng những cơn mưa

Cảm âm sáo trúc bài Hà nội mùa này vắng những cơn mưa

  Cảm âm sáo trúc bài Hà nội mùa này vắng những cơn mưa HÀ NỘI MÙA NÀY VẮNG NHỮNG CƠN MƯA   Sáng tác: Trương Quý Hải Thơ: Bùi Thanh Tuấn... Read more »