Cảm âm mới nhất

Cảm âm Chiếc khăn Piêu

Cảm âm Chiếc khăn Piêu   =============== (Nốt nào k ghi số thổi ở quãng 2 mọi người nhé ) Nghe...

Cảm Âm Ông Bà Anh

Cảm Âm Ông Bà Anh ==================== Ông bà anh yêu nhau thời chưa có TV La sol la la la fa sol...

Cảm âm bài Nơi đảo xa

Cảm âm bài Nơi đảo xa Là một bài hát nói về tình yêu thiêng liêng đối với biển đảo tổ quốc quê...